Oznámení o ochraně osobních údajů

1. Správce údajů: Autostart České Budějovice s.r.o., mail: prodej@autostart-suzuki.cz
2. Účel zpracování údajů: výhradně ke splnění předmětu kupní smlouvy, k uzavření a realizaci dohody o zkušební jízdě, k vypracování nabídky na pořízení a financování vozidla, zasílání informací o probíhajících akcích, propagačních materiálů a nabídek prostřednictvím telefonních hovorů, e-mailu, nebo jinou metodou, kterou si zvolíte níže.
3. Právní základ zpracování údajů: Jedná se o Váš souhlas se zasíláním zpráv, který můžete kdykoliv svobodně odvolat, a to i ve vztahu ke specifickým komunikačním kanálům; odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování údajů, k němuž již došlo na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Poskytování Vašich osobních údajů je dobrovolné.
4. Příjemci. Zástupce zákaznických služeb, který Vám asistuje, a marketingový pracovník společnosti Autostart České Budějovice s.r.o. jsou jedinými osobami, které mohou získat přístup k Vašim osobním údajům, a to pouze ve vztahu k úkolům, jež budou provádět v rámci svých specifických rolí.
5. Další podrobnosti: kupující má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Vznese-li kupující námitku, nebudou mu již v budoucnu zasílány žádné další marketingové materiály.